Beets 3D Christmas Sale 2020


早買早享受,仲要唔止平幾舊

聖誕節快到了,2020年對大部份朋友來說都是不好過的一年,所以今年我哋推出一個主題為「早買早享受,仲要唔止平幾舊」嘅聖誕新年優惠,希望大家渡過了困難嘅一年後,來到普天同慶的日子,可以愉快地購買心愛的3D打印產品。

 

究竟如何可以「早買早享受,仲要唔止平幾舊」呢?大家只要在2020年12月7日至31日期間,在本網店購買下面所列的產品,在網上結算時輸入「xmas2020」的Coupon Code,即可根據下單日子,享受以下折扣:

 

12月7日至13日: 85折

12月14日至20日: 9折

12月21日至31日: 95折

 

亦即是下單愈早,折扣愈大!根據貨物價值,單件貨物折扣最高可達HK$6,000折扣並不設上限

優惠適用於本公司大部份產品,為方便大家,我們在下面列出了所有優惠範圍的產品,大家盡情選購吧!

ZMorph VX

ZMorph VX Multitool 3D Printer

Mycusini朱古力打印機

CraftBot 全線系列


 

Makerpi K5-plus

Makerpi K5 Plus 3D Printer

Makerpi S300

MP Select Mini V2


 

Mosaic Palette

Vaquform DT2

Formfutura打印材料


 

Mosaic打印材料

3D Printing Handbook